یلدا مبارک

چکیده خبر:

"موفقیت هایتان مثل شب یلداتان طولانی باد."

30 آذر 1398

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها.
یلدایتان رویایی،روزهایتان پر فروغ،شبهایتان ستاره باران!
"موفقیت هایتان مثل شب یلداتان طولانی باد."
 
اخبار