سیستم شاتر ورودی هوای (شش بالکه):

مدل شاتر ابعاد پشت به پشت شاتر (سانتیمتر) ابعاد طول و عرض مقابل شاتر (سانتیمتر) ابعاد محل قرارگیری دریچه شاتر دبی شاتر در هر متر مربع درفشار 20 پاسکال m3/h جنس
شش  بالکه 204*95 105*214 216*107 7000 پلی اورتان

نظرات