سیستم شاتر ورودی هوای (پنج بالکه)

مدل شاتر ابعاد پشت به پشت شاتر (سانتیمتر) ابعاد طول و عرض مقابل شاتر (سانتیمتر) ابعاد محل قرارگیری دریچه شاتر دبی شاتر در هر متر مربع درفشار 20 پاسکال m3/h جنس
پنج بالکه 170*95 105*180 182*107 7000 پلی اورتان

نظرات