پولت واگنی CR-T

قفس پرورش پولتCR-T
پرورش پولت به منظور تولید نیمچه‌های مرغوب با پتانسیل تولید بالا که در زمان تولید بهترین راندمان را داشته باشند ایجاد می‌گردد، به دلیل وزن پایین و تحرک بالای نیمچه‌ها ایجاد گردو خاک در سالن و متعاقباً بیماری‌های تنفسی و همچنین عدم استفاده از ظرفیت مطلوب سالن  سبب استفاده از قفس‌های پرورش پولت گردیده است.
از ویژگی‌های قفس پرورش نیمچه های تخمگذار(پولت) شرکت اسکان طیور:

 • افزایش بهره‌وری در واحد سطح و افزایش جوجه ریزی
 • کاهش تحرک و بیماریهای تنفسی و کاهش رقابت در مصرف خوراک
 • دسترسی آسان به جوجه‌ها و واکسن و تیمار آن‌ها
 • یکنواختی  گله و رسیدن یکنواخت در وزن هدف گله
 • کاهش ضریب تبدیل و جلوگیری از پرت خوراک
 • افزایش سطح امنیت زیستی در گله های مجتمع در یک سالن
 • انتقال آسان نیمچه‌ها به سالن تولید
 • حرکت آرام واگن توزیع دان و کاهش استرس توزیع خوراک
 • قابلیت تنظیم  گارد جلوی جوجه همزمان با رشد پرنده
 • آبخوری نیپل 90 سی سی در دقیقه
 • فلاشتانک سر سالن متناسب با ظرفیت گله
 • کودکش مجزای هر طبقه با نوار پروپیلن به ضخامت 1 میلیمتر
 • الکتروموتورگیربکس مجزای کود هر طبقه
 • پایه‌های به فواصل 120 سانتیمتر جهت استحکام قفس
 • آمادگی و آرامش جوجه های پرورش در قفس برای ورود به سالن تولید
مشخصات قفس پولت مدل واگنی CR-T
 
اجزاء/ ابعاد مقدار واحد توصیف
ابعاد سلول 63/5  ×  120 سانتی متر
تعداد جوجه در هر سلول 25 قطعه
مساحت کف سلول برای هر قطعه 304/8 سانتی متر مربع
ضخامت مفتول کفی 2/5-2 میلی‌متر
2/4
طول هر بلوک
متر
فاصله پایه های قفس 1/2 متر
ابعاد چشمی توری کفی 4  ×  2 سانتی متر
الکتروموتورگیربکس کودکش طولی 0/55 کیلو وات هر طبقه یک دستگاه
ضخامت ورق پایه قفس 1/5 میلی‌متر با کوتینگ بالا
مقطع لوله نیپل آبخوری و نیپل 22  ×  22 میلی‌متر دبی 90 سی سی نیپل 4 نیپل در هر سلول
فنجان زیر نیپل از جنس PVC
فلاشتانک 1-2 عدد در هر طبقه به تناسب ظرفیت
ضخامت ورق شاسی 3- 2 میلی متر
عرض نوار کود جمع کن طولی 121 میلیمتر جنس پلی پروپیلن
ضخامت نوار کود جمع کن طولی 1 میلیمتر جنس پلی پروپیلن
طول تراف به ازاء هر قطعه 4/8 سانتیمتر توزیع خوراک توسط واگن

محصولات مرتبط

نظرات