آشیانه اتوماتیک مرغ مادر و اجداد

آشیانه اتوماتیک مرغ مادر و اجداد:
کفی متحرک آشیانه :
 آشیانه به اینگونه عمل می‌کند که  با بالا آمدن و قرار گرفتن به عنوان درب آشیانه،  سبب ریزش پر و فضولات داخل آشیانه به خارج شده و کفی آشیانه  همواره تمیز می ماند.
نوار تخم مرغ :
آشیانه با استفاده از دو نوار 25 سانتی که با یک جدا کننده از هم جدا شده و مانع برخورد تخم مرغ ها و ایجاد ترک مویی و شکستگی می‌گردد و همچنین استفاده از نوارهای 4 سوراخه با شبکه‌های مستطیل شکل که پس از قرار گیری تخم مرغ روی نوار، بدون حرکت و برخورد با سایر تخم مرغ‌ها به روی میز جمع‌آوری انتقال می‌یابد.
غلطک‌های گردان روی آشیانه:
غلطک های قابل چرخش که روی آشیانه نصب و مانع نشستن مرغ بر روی آشیانه می‌گردد و مدیریت و کنترل جابه‌جایی مرغ‌ها را در دو طرف آشیانه تسهیل می‌کند.
تابلو کنترل:
تابلو طراحی شده با توجه به نوع سالن و محل قرارگیری آشیانه و کنترل سرعت نوار و باز و بسته شدن ورودی آشیانه بر اساس ساعات خاموشی و سن گله سبب راحتی و کنترل گله می گردد.
الکتروموتورهای میکروسوییچ دار و قابل تنظیم درب و کف آشیانه:
موتورهای متصل به دنده شانه‌ای که کنترل درب آشیانه در زمان باز و بسته شدن کفی را به عهده دارد و با توان بالا، قابلیت تنظیم کل درب‌ها در طول سالن را با توجه به تعداد سکشن و والکور را انجام میدهد.
بسترهای پلاستیکی داخل آشیانه:
بسترهای پلاستیکی با طراحی ویژه که کمترین سطح تماس با تخم مرغ را ایجاد می‌نماید، سبب کاهش آلودگی تخم‌مرغ، افزایش تخم‌مرغ قابل هچ، کاهش شکستگی و ترک تخم مرغ، مناسب با رفتار طبیعی پرنده و قابل شستشو می‌باشد که با بست‌های مخصوص به کفی آشیانه اتصال پیدا می‌کند.
میز جمع آوری تخم‌مرغ:
با طراحی مناسب جهت جمع‌آوری و گرید تخم مرغ‌ها و ظرفیت گله که با استفاده از نوارهای انتقال، تخم مرغ‌ها به آرامی روی میز قرار می‌گیرند.
 
 
 
سکشن‌های تخمگذاری:
هر سکشن تخم‌گذاری از 4 باکس با ابعاد مطابق جدول زیر ساخته شده که عمق مناسب را برای راحتی و تخمگذاری فراهم می‌آورد و با شیب 7 درجه، تخم مرغ به آرامی روی نوار انتقال قرار می‌گیرد.
ظرفیت و تعداد سکشن با توجه به ابعاد و ظرفیت سالن لحاظ و جانمایی می‌گردد، پایه های قابل رگلاژ و ساخته شده از مواد پلیمری سبب نصب آشیانه با تراز سالن می‌گردد. فریم‌های رنگ آمیزی شده با رنگ پودری کوره‌ای به طول عمر آشیانه می افزاید.

ویژگی‌های استاندارد
آشیانه دو طرفه آشیانه یکطرفه
سطح آشیانه 2/36 متر مربع به ازاء هر سکشن 1/18 متر مربع به ازاء هر سکشن
تراکم آشیانه
مادرگوشتی 200-230 پرنده به ازاء هر سکشن 100-115 پرنده به ازاء هر سکشن
تخمگذار 286 پرنده به ازاء هر سکشن 143 پرنده به ازاء هر سکشن
ابعاد
طول 2300 میلیمتر 2300 میلیمتر
عرض 1550 میلیمتر 846 میلیمتر
ابعاد نوار تخم مرغ 2x 250 میلیمتر 1x 250 میلیمتر
سرعت  نوار تخم مرغ 0 تا 7/4 متر در دقیقه 0 تا 4/7 متر در دقیقه

 

نظرات