نورگیر هواکش 100

نورگیر هواکش 100 
نورگیر:
پرورش مرغ‌ و روند رشد و تخم‌گذاری با کنترل نور و روشنایی خصوصاً در مرغ‌های تخمگذار ضروری می‌باشد، شرکت اسکان طیور با توجه به این اصل مهم با تولید نورگیر‌های با ابعاد متنوع، با بالک‌های سینوسی که بدون تاثیر در جریان ورودی هوا و همچنین خروجی هوا با نورگیرهای مخصوص قابل نصب روی هواکش، اینلت و ورودی هوا تولید می‌گردد.
ابعاد 100

محصولات مرتبط

نظرات