هواکش پره کامپوزیت مولتی فن

با توجه به اهمیت تهویه مناسب در سال نهای مرغداری و تاثیر مستقیم در رشد طیور و تخلیه هوای آلوده سالن،از هواکش های مناسب در سالن پرورش استفاده می شود.
 
ویژگی های هواکش های اسکان طیور:
صدای بسیار پایین در زمان کار
عدم لرزش
هوادهی بالا با مصرف پایین انرژی
نگهداری و تعمیرات آسان
بدنه محکم از جنس گالوانیزه با روکش گالوانیزه گرم
دمپر جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده در زمان خاموشی هواکش
 

نظرات