شاتر 3 بالکه

مدل شاتر ابعاد پشت به پشت شاتر (سانتیمتر) ابعاد طول و عرض مقابل شاتر (سانتیمتر) ابعاد محل قرارگیری دریچه شاتر دبی شاتر در هر متر مربع درفشار 20 پاسکال m3/h جنس
سه بالکه 95*102 105*112 114*107 7000 پلی اورتان

محصولات مرتبط

نظرات