نورگیر اینلت 29× 50

اینلت در ابعاد مختلف با طراحی سینوسی

ویژگی ها شامل :

جلوگیری از ورود نور
عدم افت هوای ورودی
قابلیت شستشو
استکام در ساخت
ساخته شده در دو نوع با کاور و بدون کاور

محصولات مرتبط

نظرات