سیستم دانخوری زنجیری متحرک مرغ مادر

انتقال خوراک در سالن با توجه به استفاده دیرینه از سیستم زنجیر خصوصاً در سالن‌های مادر همیشه مورد توجه پرورش دهندگان بوده است و یکی از مزایای سیستم قابل وینچ زنجیری متحرک، توزیع خوراک به سرعت در بالای سر مرغ و سپس قرارگرفتن در اختیار مرغ می باشد که این عمل باعث توزیع یکنواخت دان و در نهایت یکنواختی وزنی گله می‌باشد.
از ویژگی‌های دانخوری زنجیری متحرک اسکان طیور:

  • زنجیر مقاوم آفریقایی با طول عمر طولانی
  • کانال‌های مخصوص مرغ مادر با عمق مناسب
  • ضخامت مناسب کانال با ورق 1.15
  • گریل با طراحی مخصوص که مانع دسترسی خروس به جیره مرغ می‌گردد
  • الکتروموتورهای ترمزدار مخصوص
  • هاپر مناسب با ظرفیت سالن
  • اتصالات محکم
  • قابلیت توزیع جیره یکدست و ضریب یکنواختی بالای گله

نظرات