سیستم جمع آوری و بسته بندی

سیستم جمع آوری بسته بندی: (prinzen)

  • هوشمند و دقیق
  • راحتی در انجام جمع‌آوری در اتاق تخم‌مرغ
  • حفظ کیفیت در جمع‌آوری و نگه‌داری به دلیل قرارگیری کیسه هوایی در بالا در زمان شانه گذاری
  • طراحی منعطف با توجه به ابعاد اتاق سرویس و تعداد سالن
  • استفاده از دستگاه خلاء به منظور بلند کردن تخم مرغ ها
  • جمع آوری 30/000 تخم‌مرغ در ساعت و ارتقاء با دستگاه دو قلو به 60/000 تخم‌مرغ در ساعت
  • قابلیت انتخاب شانه گذاری و همچنین کارتن گذاری تخم‌مرغ‌ها

نظرات