سیستم توزین خوراک

 انواع سیستم توزین خوراک 

بررسی عملکرد و مصرف خوراک
کاهش هزینه های کارگری
کاهش پرت وقت و هزینه
دقت در عملکرد
قابلیت کنترل مصرف خوراک با توزین جیره
قابلیت استفاده در سالن های مادر، گوشتی، تخمگذار و پرورش پولت
قابلیت تنظیم تعداد بچ در هر دوره مصرف
آمار مصرف خوراک
 

محصولات مرتبط

نظرات