سیستم شاتر ورودی هوای (دوبالکه)

مدل شاتر ابعاد پشت به پشت شاتر (سانتیمتر) ابعاد طول و عرض مقابل شاتر (سانتیمتر) ابعاد محل قرارگیری دریچه شاتر دبی شاتر در هر متر مربع درفشار 20 پاسکال m3/h جنس
دو بالکه 68*95 78*105 107*80 7000 پلی اورتان

نظرات