سیستم قفس تخم گذار مدل باتری CB-9

ابعاد و طراحی سلول قفس:

 • افزیش عمق قفس به منظور راحتی و حرکت مرغ جهت دسترسی به خوراک و آب
 • استفاده از فرم پروفیل شده به منظور استحکام و از بین بردن نقاط کور قفس در حین نظافت
 • کفی با شیب 7 درجه که حرکت آرام تخم مرغ بر روی نوار به آسانی صورت می‌گیرد
 • اتصال ویژه تیرک های قفس که سبب اتصال سکشن ها در طول در یک راستا می‌گردد
 • سکشن به طول 3/2 متر با پایه های 2/1 به 2/1 متر که استحکام و طول عمر قفس را افزایش می‌دهد
سیستم دانخوری:
 • استفاده از کانال با خم ویژه که دسترسی و برداشت خوراک کامل توسط مرغ فراهم می‌گردد
 • ورق گالوانیزه 1 میلیمتر با کوتینگ مناسب قابل استفاده در شرایط مرغداری
 • توزیع دان توسط واگن که خوراک یکدست را در دانخوری توزیع می‌کند
 • سیستم تنظیم دان که متناسب با مصرف خوراک و تعداد خوراک دهی قابل تنظیم می‌باشد
 • مکان پارک واگن که از ممانعت مصرف خوراک برای پرنده ها جلوگیری می‌گردد
 • حرکت آرام و یکنواخت واگن
سیستم کودکش:
 • استفاده از نوارهای کود با استاندارد اروپایی با ضخامت یک میلیمتر
 • استفاده از یک الکتروموتور مجزا برای تخلیه کود از هر طبقه قفس
 • استفاده از برزنت شاسی ته، که تخلیه کود در چاله را تسهیل می‌کند
 • ستفاده از غلطک‌ها با شیار دو طرفه به منظور طول عمر نوار
 • نگه‌داری و تنظیمات آسان

نظرات