نمایشگاه شهر آفتاب

چکیده خبر:

نمایشگاه شهر آفتاب

24 آذر 1397

سومین نمایشگاه توانمندی های صادرات با حضور شرکت اسکان طیور در تاریخ 22 الی 25 آذر ماه 97 مقدم میهمانان محترم را در شهر آقتاب گرامی می دارد.
اخبار