نمایشگاه شیراز

چکیده خبر:

شرکت اسکان طیور شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه شیراز سالن نرگس غرفه 11 دعوت می نماید .

10 اردیبهشت 1398

شرکت اسکان طیور شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه شیراز سالن نرگس غرفه 11 دعوت می نماید . محل برگزاری نمایشگاه شیراز شهرک گلستان بلوار دهخدا نمایشگاه بین المللی شیراز ، مورخ 10 لغایت 13 اردیبهشت زمان بازدید 15 الی 21
 
اخبار