هفدهمین نمایشگاه دام و طیور

چکیده خبر:

شرکت اسکان طیور حضور سبز شما را در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران غرفه 41A گرامی می دارد. 

3 شهریور 1397

شرکت اسکان طیور حضور سبز شما را در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران غرفه 41A گرامی می دارد. 
زمان: 15 لغایت 18 شهریور 97 
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
ساعت بازدید: 10 صبح الی 18 بعد ظهر 
 
اخبار