حضور پر قدرت اسکان طیور در هفدهمین نمایشگاه دام و طیور

چکیده خبر:

هفدهمین نمایشگاه دام و طیور با حضور بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از کشورهای ترکمنستان،عراق با مدیریت محترم آقای اسکندر اسکندری فر مقدم سایر مهمانان را گرامی می دارد

17 شهریور 1397

هفدهمین نمایشگاه دام و طیور با حضور بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از کشور های ترکمنستان، عراق با مدیریت محترم آقای اسکندر اسکندری فر پذیرا و مقدم سایر مهمانان را گرامی میدارد. 
شرکت اسکان طیور با رونمائی از تجهیزات نوین و متنوع در محصولات بار دیگر توانایی در تولید محصولات داخلی را به نمایش گذاشته و همچنین یکی از بزرگترین شرکت ها در ضمینه تجهیزات چه در حوزه داخل و چه  شناخته شده در خارج از کشور می باشد. 
اصالت می ماند 
اخبار