نمایش محصولات اسکان طیور در نمایشگاه اصفهان

چکیده خبر:

سعی در بومی کردن نیازمندی‌های پرورش با وارد کردن تکنولوژی‌های اروپایی و همچنین محاسبات تهویه و سرمایش و گرمایش در مدیریت فارم از اهداف تولید تجهیزات شرکت اسکان طیور می باشد.

16 تیر 1397

شرکت اسکان طیور با تولیدات عمده پرورش در ضمینه های قفس تخمگذار، پرورش پولت، مادر گوشتی و تخمگذار، مرغ گوشتی، تلاش بر این بوده است که بر اساس نیاز مرغداران و مدیریت هرچه بهتر پرورش و همچنین راحتی پرنده طراحی و ساخت تجهیزات صورت پذیرد.
سعی در بومی کردن نیازمندی‌های پرورش با وارد کردن تکنولوژی‌های اروپایی و همچنین محاسبات تهویه و سرمایش و گرمایش در مدیریت فارم از اهداف تولید تجهیزات شرکت اسکان طیور می باشد.
اخبار