نشست نمایندگان فروش ونکوماتیک در هلند

چکیده خبر:

به دعوت شرکت ونکوماتیک هلند، آقای اسکندر اسکنری فر ، مدیر عامل و کارشناسان بازرگانی اسکان طیور به همراه بیش از 130 نفر از نمایندگان فروش ونکوماتیک در 50 کشور از تاریخ 28 الی 29 خرداد ماه 1397 در نشست نمایندگان فروش حضور یافتند.

29 مرداد 1397

به دعوت شرکت ونکوماتیک هلند، آقای اسکندر اسکنری فر ، مدیر عامل و کارشناسان بازرگانی اسکان طیور به همراه بیش از 130 نفر از نمایندگان فروش ونکوماتیک در 50 کشور از تاریخ 28 الی 29 خرداد ماه 1397 در نشست نمایندگان فروش حضور یافتند. طی دو روز هیئت های نمایندگی از قسمت های مختلف سالن های تولید و دفاتر فنی و مهندسی دیدار داشتند و در جلسات متنوع جهت آشنایی هر چه بیشتر با محصولات و نوآوری های ونکوماتیک شرکت یافتند.
اخبار