حضور پر قدرت شرکت اسکان طیور در نمایشگاه ترکمنستان

چکیده خبر:

طراحی قفس های نوین پرورش با استاندارهای پرورشی لازم به منظور راحتی پرورش دهنده و سلامت پرنده و افزایش واحد جوجه ریزی در سطح از تولیدات شرکت می باشد.

16 تیر 1397

شرکت اسکان طیور که با پرسنلی کارآزموده و دارای سابقه فعالیت در این ضمینه و همکاری قبل با مدیریت اسکندر اسکندری‌فر داشته و در حال حاضر با تجربه کسب کرده در ساخت اجناس با کیفیت و قابل استفاده در شرایط مرغداری تولید اجناسی از قبیل قفس تخمگذار با فضای مناسب، اقتصادی، مستحکم و دارای آپشن های کارا جهت مدیریت بهتر ارایه داده است.

طراحی قفس های نوین پرورش با استاندارهای پرورشی لازم به منظور راحتی پرورش دهنده و سلامت پرنده و افزایش واحد جوجه ریزی در سطح از تولیدات شرکت می باشد.

استفاده از ساخت پنجره‌های ورودی هوا با مواد درجه یک و عایق و تنوع در ساخت، سیستم های خنک کننده سالن و همچنین هواکش‌های مطمئن جهت تهویه مناسب از تولیدات شرکت می‌باشد.  
شرکت اسکاتن طیور با استفاده از تولیدات خود با دانش روز اروپایی و تولید آشیانه های ونکوطیور و همچنین کفی های ویژه با ایجاد کمترین ارتباط با تخم‌مرغ که تحت لیسانس شرکت ونکوماتیک عرضه می‌شود با افزایش تولید کیفیت تخم مرغ نقش عمده‌ای در افزایش راندمان تولید تخم مرغ با کیفیت و متعاقب آن جوجه یکروزه داشته است.
اخبار